• Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Wypłaty

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych wypłat pracowników według zasad systemu PAYE czyli Pay As You Earn.

PAYE to system, który HMRC stosuje, aby pobrac podatek dochodowy - Income Tax oraz składkę na ubezpieczenia społeczne - National Insurance Contribution bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika. W ten sposób pracownik płaci swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w ratach, a nie jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego.

Payroll to innymi słowy zapis finansowy wynagrodzenia za wykonaną pracę, dodatki do wynagrodzenia, potrącenia, wypłata za urlop, okres chorobowy itd. To także podsumowanie całkowitego dochodu każdego pracownika w danym roku podatkowym.

Każdy raport musi zawierać kwotę brutto, potrącenia lub dodatki oraz kwotę netto wypłaty. Potrącenia takie jak podatek czy składki ubezpieczeniowe muszą być odprowadzone przez pracodawcę do HMRC najdalej do 22-go następnego miesiąca. Mniejsze firmy mogą opłacać zobowiązania raz na kwartał. Każdy pracownik powinien otrzymać payslip (pasek wypłaty) najdalej w dniu wypłaty.

Pracodawca musi spełnić kilka obowiązków związanych z payrollem w każdym okresie rozliczenia. Jeśli pracownik otrzymuje wynagrodzenie np. tygodniowo to jego raport musi być wysłany najdalej w dniu wypłaty, czyli co tydzień.

Po odejściu pracownika z pracy pracodawca zobowiązany jest wystawić dokument P45, który zawiera informację o zarobkach jak i informację dla HMRC, że pracownik odszedł. Po rozpoczęciu pracy u nowego pracodawcy analogicznie wysyła się informacje, że nowa osoba rozpoczęła pracę wraz z pierwszą raportem o wypłacie.

Po zakończonym roku podatkowym tj. po 6 kwietnia pracodawca ma obowiązek wystawić każdemu pracownikowi dokument P60. Jest to dokument podsumowujący dochód z całego roku pracy (u obecnego pracodawcy).

Payroll to ważna dziedzina w każdej firmie w UK, musi być wysłany na czas a świadome błędy czy opóźnienia są karane przez Urząd HMRC. Dlatego wiele firm decyduje się zlecić prowadzenie Payroll firmom, które są odpowiednio do tego przygotowane oraz posiadają wiedze oraz doświadczenie.

Biuro Right 4 You Accounts jest właśnie taką firmą, która korzysta z najnowszego oprogramowania i która procesuje kilka tysięcy raportów Payroll rocznie.

Co się stanie, gdy payroll nie zostanie wysłany na czas?

Niestety, nakładane są kary dla pracodawców niewywiązujących się ze swojego obowiązku.

Biuro Right 4 You Accounts korzysta z licencjonowanego programu Bright Pay, dzięki któremu raport Payroll jest wysyłany w systemie Real Time Information zgodnie z wymaganiami HMRC i zawsze na czas!